Chương trình khuyến mãi

Share Joy - Share Good Crab

Mua 1 đơn = được tặng cua miễn phí cho 3 người bạn khác nhau.

Chương trình khuyến mãi được áp dụng cho nhiều đơn và không giới hạn số đơn.

Thông tin 3 người bạn phải là của 3 người khác nhau, mỗi người chỉ được nhận 1 lần.

Điều kiện tham gia:

  • Mua ít nhất 1 đơn hàng từ CuaGanic tối thiểu là 1 Kg cua bất kỳ.

  • Like page & bài viết Crab Referral trên Facebook CuaGanic.

Thời gian áp dụng: 01/01/2024 đến hết ngày 31/01/2024

Subscribe to our newsletter