Chính sách đổi trả

1. Điều kiện áp dụng

  • Bạn có quyền hoàn trả sản phẩm trong vòng 3 ngày mà không cần nêu lý do.

  • Thời hạn để hoàn trả từ 1 -2 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng hoặc từ ngày bên thứ ba mà bạn đã ủy quyền, không phải là đơn vận chuyển, nhận giao sản phẩm.

Chúng tôi sẽ hoàn trả sản phẩm cho bạn trong vòng 24 tiếng kể từ chúng tôi nhận được hàng đã trả về. Chúng tôi sẽ sử dụng cùng phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng cho đơn đặt hàng, và bạn sẽ không chịu bất kỳ khoản phí nào cho quá trình hoàn trả này.

2. Điều kiện yêu cầu

Người mua đồng ý rằng Người mua chỉ có thể yêu cầu hoàn trả/hoàn tiền trong các trường hợp sau:
  1. Người mua đã thanh toán bằng cách phương thức thanh toán hợp lệ và trực tiếp trên Trang CuaGanic nhưng (i) không nhận được sản phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt.
  2. Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển.

  3. Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);\

3. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, vui lòng đảm bảo:

  • Sản phẩm chưa được sử dụng.

  • Sản phẩm được đựng trong bao bì gốc.

4. Liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ chúng tôi nếu bạn còn thắc mắc về chính sách hoàn trả & hoàn tiền. 

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: (+84) 36 810 3130

Email: [email protected]